Anton Hansen "Verdens største dieselmotor" 1932.
Blyant og akvarel. Venligst udlånt af Arbejdermuseet.