Nye maritime fællesskaber-Nye muligheder
Protektor H.K.H. Prins Joachim

Pressemeddelelse nr. 5
28. juni 2007

For sejl i 1000 år klar til start. 

Danmarks største Maritime Kulturelle Festival
29. aug. til 2. sept. 2007 – i Sønderborg Havn.

Så går det løs.

De formelle ansøgninger om arrangementet er afleveret til de relevante myndigheder. Sikkerheds- og Risikovurderingen af det store arrangement tog ikke mindre end 3 måneder at gennemarbejde.
De detaillerede planer er nu ved at blive programsat – så der kan udarbejdes et præcist program for de 5 dage.

Åbning af arrangementet:

Der er nu tilsagn fra

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim – der som arrangementets protektor åbner festivalen

Den 29. aug. 2007  kl. 17 – 18.

Herudover vil Indenrigs- og Sundhedsminister
Lars Løkke Rasmussen
  tale over temaet

” Sjov og sund skolemad ”

og uddele præmier til vinderne af konkurrencen.

Øvrige talere ved åbningen er Regionsformand Carl Holst og Sønderborgs borgmester Jan P. Jensen samt
” For sejl i 1000 år ”  ansvarlige leder Cheføkonom Steffen Møller.

Nye sponsorer er
:

     JL- Fonden
     Nordea Danmark Fonden – Nordea Bank, Sønderborg
     Lundbeck Fonden
     Syddansk Universitet
     Albani – Royal Unibrew
     Polar Is.

Samlet bevilget sponsorstøtte er nu oppe på:  
kr.  1.325.000,00 , hvortil kommer ydelser og støtte til en værdi af kr. 400.000,00..

Entre. – Gratis adgang.

Med udleje af skibe og i forventning om yderligere sponsorstøtte er det besluttet IKKE at opkræve entre ved udstillingerne. Der er således gratis adgang til alle events m.v.

Match – Race.

Det er vidunderligt at sejle – men kan godt føles passivt over længere tid.

For sejl i 1000 år har udviklet en særlig spændende og direkte måde at fornemme vind og vejr, havet, tage ansvar, underkaste sig myndigheder og opbygge en team-spirit.

Match – Race med skonnerter.

6 virksomheder har booket sejlads med flere skonnerter – så der kan sejles Match – Race, hvor virksomhedernes medarbejdere eller gæster er mandskabet – som skal slide med sejl, tovværk, vendinger og i øvrigt gøre hvad skibets kaptajn beordrer.

Der er endnu plads til enkelte nye deltagere.

Se www.forsejl.dk.

Sønderborg Havn den 28. juni 2007.

Steffen Møller       Klaus Petersen                               Karina Feldthaus
Projektansvarlig    Marketing og virksomhedskontakt    Kommunikation, tysk

For sejl i 1000 år, Nørrebro 1, 6400  Sønderborg  
 Tlf.: 6611 4094   -   info@forsejl.dk   -  www.forsejl.dk